Animacija emisija

Na poriluk.com osim mnogih zanimljivih tekstova, postavljamo i zanimljive RADIO EMISIJE koje se reemitiraju na 5 radio postaja, a sva arhiva (više od 300 naslova!) je na našoj stranici. Novost je da smo počeli animirati emisije da budu još zanimljivije pa možete teme kao što je BACANJE HRANE, PRAVA POTROŠAČA, NENASILJE; SPOJ PREKO INTERNETA;  i druge pogledati kao crtić dok ih slušate i dodatno se zabaviti. Uz govorne emisije, ima i glazbenih,  pa evo zadnja u nizu tematizira ROCK POEZIJU. Javite kako vam se svidjelo;-)

Write a comment

Comments: 0