Promjena u programu!

Na EcoActivu je došlo do malih promjena u programu. Kako je naš gost iz Slovenije imao (srećom manju) prometnu nezgodu i spriječen je održati programe u subotu (Mediteransko bilje) i Nedjelju (Ugriz krpelja) prisiljeni smo te teme odgoditi i o tome ćemo kad bude moguće objaviti datum održavanja. Ponuditi ćemo Vam zamjenska predavanja i to u Subotu 2.6. u 19h: CJELOVITOM PREHRANOM DO ZDRAVLJA; i nedjelju 3.6. u 10h: MOJE ISKUSTVO SA AUTOIMUNOM DIJAGNOZOM Za detalje možete pratiti link na EcoActive. Programi su u Domu  u Dobrinju, ulaz je dobrovoljni prilog.

Write a comment

Comments: 0