Nevidljivi zvukovi

Nevidljivi zvukovi, 26.11. 2017 SUMA, Barčićeva 11.

Sve u vidljivom svijetu nije ništa drugo nego zvuk ili vibracija određene frekvencije. Uspjeh, neuspjeh, bolest, ljubav, ljubomora, sunce, trava, kamen, životinja…sve su to različite vibracije Jednog Jedinog
Bića. Na ovom prvom od četiri u nizu predavanja, pozivajući se na vlastita iskustva, krenut ćemo u istraživanje nevidljivih zvukova ili vibracija koji stvaraju naš svijet, a zovemo ih MISLI. Više info i rezervacije na ŠKOLI ZVUKA

Write a comment

Comments: 0