Programi na Krku

Programi na Krku su većinom završeni. Zahvaljujemo se svima koji su učestvovali i pohvalili naš rad.Za sada ostaje aktivan GONG koji će Jana na vaše traženje održavati, molimo Vas da provjerite na njen mejl (Janapuz@gmail.com) dan prije da li je došlo do neke promjene, ali zasada četvrtak ostaje važeći:

ČETVRTKOM 20:30h u dvorani u KRAS-u GONG (klik za više info)

 

 

 

Write a comment

Comments: 0