Povratak sebi

Dva termina predavanja kao dobrodošlica u novu seriju Povratka sebi, pripremila je naša kolegica Hermina Grbac. Vrlo interesantnim stilom vodit će vas kroz zanimljive teme. Više o svemu i mogućnostima prijave možete provjeriti na PoRiLuk-u. Datumi su 2. i 9. Rujna, Rijeka, Ciruss.

Write a comment

Comments: 0